06 – 232 216 54
vb9-1024x229

 

 

Diverse videofilms

Film Paardenpraktijk Midden-Delfland

Ti Amo in de baarmoeder van moeder Donna

echo-film pony 36 dagen drachtig

Linksonder in beeld duidelijk

hartkloppingen zichtbaar.

Contouren veulen ook.

36

Ti Amo met zijn moeder in de wei

Lexus in de baarmoeder van moeder Izzie

echo-film pony 46 dagen drachtig

Kloppen van hartje zichtbaar.

Contour veulen niet, ligt ‘haaks’ op beeld.

46

Lexus met zijn moeder in de wei